Oudstam

Opkomst: zaterdag’s wanneer het uitkomt (1x maand)

Deze club van “oud-gedienden”, stafleden en liefhebbers van Scouting boven de 21 jaar is enkele jaren geleden opgericht. Inmiddels is de groep uitgebreid tot ruim 40 personen.

Eens per maand draait deze club actieve mensen een eigen programma dat gerelateerd is aan Scouting. Te denken valt aan een avond bierbrouwen, fietstochten, quizavond etc. De avond wordt afgesloten met een gezellig samenzijn.

De Stam heeft binnen de groep ook een “dienstverlenende/ ondersteunende taak”. Indien nodig kunnen zij hand- en spandiensten verrichten bij groepsactiviteiten. Eens per jaar wordt er een weekend georganiseerd in binnen- of buitenland.