Algemeen

Onze groep werd opgericht op 2 april 1952. Hoewel de namen veel mensen niets zullen zeggen, willen wij hier toch enkele van die mensen noemen: Gerrit van Dijk was bijvoorbeeld de eerste  voorzitter, Karel van Lierop, de eerste hopman.
Toon van Gaalen is vele jaren op allerlei functies actief geweest. De groep was in oorsprong een specifieke jongensgroep die aangesloten was bij de Katholieke Verkenners.
Na enige omzwervingen werd tenslotte een permanente huisvesting gevonden aan de Muggenberg. De ondergrond was in die tijd nog eigendom van Baron van Tuijll van
Serooskerken en het gebouw van de St. Martinusparochie. De blokhut werd overigens in
1959 gebouwd.
Aan het einde van de zestiger en het begin van de zeventiger jaren stond de wereld bijna op zijn kop. Een groot aantal veranderingen in de maatschappij kondigde zich aan. Ook Scouting merkte de gevolgen. In het hele land deed zich een ledenverlies voor. In Heeze telde de groep medio 1974 nog slechts circa 60 leden inclusief de leiding.

Momenteel bestaat onze groep uit ruim 170 jeugdleden en 35 stafleden. De ruim 200 leden spelen wekelijks in de 2 blokhutten gelegen aan het Ekelpad, voorheen Muggenberg, het spel van Scouting.

Een bijzondere vermelding verdient nog de Stichting Katholieke Jeugdbelangen Heeze. De groep is van oudsher bij deze Stichting aangesloten. De Stichting zorgt voor de financiële belangenbehartiging van de groep naar de gemeente en is actief bij de zorg voor de huisvesting.
Op dit moment is ook de Hobbyclub bij deze Stichting aangesloten. Samen hebben we meer
dan 200 leden. Anderzijds is de stichtingsvorm door Scouting Nederland voorgeschreven om persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders te voorkomen. Verder zijn we zelf als groep enkele jaren geleden, op verplichting van Scouting Nederland ook een stichting geworden en tevens daarbij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Onze stichtingsstatuten zijn gelijk aan die van Scouting Nederland en zijn na te lezen op de site van Scouting Nederland, www.scouting.nl